Pandemibekämpning Vi tar smittskyddet på största allvar och gör vårt yttersta för att du ska vara säker när du bor hos oss. Vi följer officiella rekommendationer avseende infektionsbekämpning av covid-19. Våra städvanor har alltid varit noggranna men intensifieras under pandemin.

Läs mer